Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun! - HABERLER | ALANYUM AVM

Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun!
Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun!

‘’Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin eşit hak ve özgürlüklere sahiptir.’’  Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun!